Miljöpolicy

Hög miljömedvetenhet är centralt för RENTAV Städ & Miljövård och skall prägla all vår verksamhet.

Vårt arbete baseras på en miljö- och affärsmässig grund där personalen och vår arbetsmiljö är centrala och viktiga faktorer för framgång. Detta innebär att: Vårt miljöansvar omfattar utförande av tjänster samt val av leverantörer. Kundens krav och gällande lagar och regler är våra viktiga drivkrafter. RENTAV tar ansvar för den påverkan som företaget har för miljön. Där bistår vi våra kunder med vägledning i deras miljöarbeten. Vi arbetar aktivt med intern och extern kommunikation av vårt miljöarbete vilket stärker medarbetarnas kompetens och företagets trovärdighet. Vår kreativa miljö och tekniska utveckling gör att miljöarbetet hela tiden genomgår förbättringar.

Kvalitetspolicy
Övergripande mål RENTAV Städ & Miljövård AB strävar efter att säkerställa högsta kvalitet på produkter och tjänster så att våra mål är mätbara och realistiska.

Teknisk kvalitet 
RENTAV Städ & Miljövård AB har som målsättning att hålla högsta tekniska kvalitet på maskiner och utrustning.

Servicens kvalitet 
Utförande av överenskommet arbete skall ske på utsatt tid samt vara korrekt utfört. Medarbetarna skall vara väl utbildade och serviceinriktade samt lyhörda för kundens önskemål och förfrågningar.

Utvecklingsarbete 
Utbildning av våra medarbetare sker kontinuerligt, vilket borgar för att vår policy följs.

Kontroll 
Kontroll av utfört arbete utföres av utbildade arbetsledare. Om kvaliteten ej följs skall detta åtgärdas snarast samt undersöka vad det eventuella felet berodde på och förhindra att det upprepas.