Miljöpolicy

Hög miljömedvetenhet är centralt för RENTAV Städ & Miljövård och skall prägla all vår verksamhet.

Vårt arbete baseras på en miljö- och affärsmässig grund där personalen och vår arbetsmiljö är centrala och viktiga faktorer för framgång. Detta innebär att: Vårt miljöansvar omfattar utförande av tjänster samt val av leverantörer. Kundens krav och gällande lagar och regler är våra viktiga drivkrafter. RENTAV tar ansvar för den påverkan som företaget har för miljön. Där bistår vi våra kunder med vägledning i deras miljöarbeten. Vi arbetar aktivt med intern och extern kommunikation av vårt miljöarbete vilket stärker medarbetarnas kompetens och företagets trovärdighet. Vår kreativa miljö och tekniska utveckling gör att miljöarbetet hela tiden genomgår förbättringar.

Kvalitetspolicy

Övergripande mål RENTAV Städ & Miljövård AB strävar efter att säkerställa högsta kvalitet på produkter och tjänster så att våra mål är mätbara och realistiska.

Teknisk kvalitet

RENTAV Städ & Miljövård AB har som målsättning att hålla högsta tekniska kvalitet på maskiner och utrustning.

Servicens kvalitet

Låt städproffs säkra en ren och trivsam miljö hos er. RENTAV är städbolaget som erbjuder prisvärd lokalvård med skräddarsydda lösningar för just era lokaler.

Utvecklingsarbete

Utbildning av våra medarbetare sker kontinuerligt, vilket borgar för att vår policy följs.

Kontroll

Kontroll av utfört arbete utföres av utbildade arbetsledare. Om kvaliteten ej följs skall detta åtgärdas snarast samt undersöka vad det eventuella felet berodde på och förhindra att det upprepas.

Arbetsområde

Vi finns utplacerade genom elva stycken lokalkontor med Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg och Jämtland som vår arbetsmarknad. Med lokal närvaro på våra verksamhetsorter skapar vi en närhet till våra kunder samtidigt som vi vid behov kan erbjuda stordriftsfördelar när uppdragen så kräver.

Våra tjänster

Offertförfrågan

Kontakta oss för en offert​

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan.