Integritetspolicy

Integritetspolicy

För att kunna bedriva vår verksamhet måste vi samla och behandla personuppgifter. Syftet med denna policy är att förklara vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dessa, samt vilka rättigheter du har som personal i vår verksamhet.  

 

Vem ansvarar för hanteringen av dina uppgifter?  

RENTAV är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du delar med oss och vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).
Uppgifter till myndigheter kan komma att lämnas i enlighet med vad som föreskrivs enligt lag. Detta kan även omfatta samarbetspartners såsom underleverantörer, för att kunna utföra företagets åtaganden.  

 

Laglig grund

Dataskyddsförordningen föreskriver att all behandling av personuppgifter måste ha ett tydligt ändamål och ska vila på laglig grund. Insamlad information lagras så länge som krävs enligt gällande lagar och förordningar.  

 

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?  

Vi behandlar och lagrar uppgifter du själv lämnar till oss när du registrerar dig som personal.
Vi kan även komma att hämta data från tillgängliga personregister.  


Vad använder vi uppgifterna till?  

Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som personal och som är kopplat till vår verksamhet, tex lönebesked.
Du kan när som helst välja att avsäga dig ifrån RENTAV’s register, om inte RENTAV har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund.  

 

Lagringstid 

Som huvudregel sparas personuppgifter för de ändamål som angetts ovan under det verksamhetsår en registrerad deltar i RENTAV’s verksamhet och i upp till 24 månader därefter.
RENTAV kan dock komma att spara vissa personuppgifter längre på beslut eller begäran från myndighet.
RENTAV raderar eller anonymiserar personuppgifter som det inte längre finns någon rättslig grund att behandla.  

 

Vem behandlar uppgifterna?  

RENTAV lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part och vi skulle aldrig sälja dina uppgifter.

Vi kan dock bli skyldiga att, på begäran enligt lag eller myndighetsbeslut, lämna ut data som följer av beslutet – till exempel till skatteverket eller annan myndighet.  

 

Hur skyddar vi dina uppgifter?  

Vi lägger stor vikt på att hanteringen av dina uppgifter skyddas enligt dataskyddsförordningens föreskrifter. Vi använder oss av de senaste tekniska och administrativa tjänster för att förvalta uppgifterna vi samlar in på ett säkert sätt.

Åtkomst till personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data kontrolleras och loggas systematiskt. Vi arbetar ständigt med bekämpning av spam och virus.  

 

Rättelse och radering 

Det är RENTAV som har ansvar för att all data vi behandlar om dig är korrekt. Om du upptäcker att dina uppgifter är felaktiga eller har samlats in på olaglig grund, kan du begära att få dem rättade eller raderade.
Vi kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis ovan nämnda bokföringsregler.  

 

Tillsynsmyndighet

Integrationsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen GDPR i Sverige.
Om du anser att data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontakta oss för en offert​

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan.